juni 7, 2018

De wedstrijd

Elke 3 jaar organiseert YBT een publieke wedstrijd om 5 jonge muzikanten te selecteren die ondersteund zullen worden tot ze de leeftijd van 25 jaar bereiken. De algemene winnaar ontvangt een cash prijs en krijgt prioriteit voor sponsoring en ondersteuning maar de andere geselecteerden worden hierdoor op geen enkele manier benadeeld. Bij elke muzikant wordt nagegaan welke behoeften er zijn en op welke manier de ondersteuning van YBT hen kan helpen op ieder ogenblik.

We zijn niet alleen op zoek naar vijf uitzonderlijk getalenteerde klassieke muzikanten maar ook naar kandidaten die het potentieel hebben om zichzelf te ontwikkelen en te groeien. Karakter en houding zijn even belangrijk dan de muzikale capaciteiten. We zijn op zoek naar muzikanten met een hoge graad van persoonlijke toewijding; vrijdenkers met een grenzeloze motivatie en gedrevenheid die in staat zijn om hun ideeën en emoties zowel op als naast het podium over te brengen. In het kort, we zijn op zoek naar ambassadeurs van uitmuntendheid, mensen die bereid zijn om tot het uiterste te gaan en een voorbeeld willen zijn voor anderen.

Al onze kandidaten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • Jonger dan 21 jaar zijn op 1 januari volgend op de finale van de wedstrijd.
 • In het algemeen verwachten we dat kandidaten minstens 16 jaar oud zijn op het moment hun inschrijving.
 • Een instrument spelen dat deel uitmaakt van een klassiek symfonisch orkest en in België officieel geleerd wordt in de topconservatoria. (Zangers en pianisten inbegrepen!)
 • Studeren aan een muziekconservatorium of academie. (Heel jonge kandidaten moeten soms niet voldoen aan deze voorwaarde).
 • Belg zijn of gedomicilieerd zijn in België*

*De wereld wordt overspoeld met internationale muziekwedstrijden en we vonden niet dat we voldoende middelen hadden om een internationale wedstrijd voldoende eer aan te doen, ook al omdat we de nadruk leggen op het één op één coachen en ondersteunen van de laureaten. Door te focussen op musici die binnen het netwerk van onze plaatselijke muziekhuizen zijn opgegroeid kennen we niet enkel onze kandidaten beter maar slagen we er ook in om hen voor te bereiden op hun internationale solocarrières wanneer ze hun studies beëindigd hebben.
Van de eerste lijst van deelnemers selecteren we vijftien kandidaten om op te treden voor een professioneel panel van juryleden. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van het muziekestablishment, bedrijfsleiders, mediaspecialisten en persoonlijke coaches. Naast het optreden zelf neemt het panel ook de tijd om de kandidaat te interviewen en zal een professionele coach één uur of meer de tijd nemen om na te gaan wat de persoonlijke motivatie van de deelnemer is en of het karakter voldoende sterk is om zich helemaal toe te wijden. Van de vijftien kandidaten worden er vijf geselecteerd om op onze live gala-avond op te treden voor de juryleden en voor een live publiek. De kandidaten spelen muziekstukken van eigen keuze (in afspraak met de organisatoren van het evenement).
De eindwinnaar wordt geselecteerd door de professionele juryleden en door het publiek.

De prijs

De finalisten van de YBT-wedstrijd winnen het begin van een carrière! Dit betekent dat ze naar huis gaan met:

 • Een finalistentrofee en 244 EUR deelnamesubsidie
 • Ondersteuning van de Young Belgian Talent VZW tot de leeftijd van 25
 • Financieel advies
 • Juridisch advies
 • PR/Marketing ondersteuning en coaching (een eigen website, businesskaartjes, sociale media, …)
 • Carrièrecoaching
 • Toegang tot de middelen en budgetten van YBT, ongeveer 3000 EUR per jaar. Het budget dekt de kosten voor: reizen, persoonlijke coaching, vervolmakingslessen, summer schools, etc. Voor dergelijke kosten dient een aanvraag te gebeuren en is goedkeuring door de YBT vereist.
 • De mogelijkheid tot het maken van een CD die bestaat uit professionele opnames van concerten en opnames uit de studio (afhankelijk van de beschikbare middelen).
 • De mogelijkheid tot een volledige hoge-resolutie video die gemaakt wordt door internationaal gerenommeerde professionals. (eveneens afhankelijk van de beschikbare middelen).
 • Voorrang voor het ontvangen van uitnodigingen voor deelname aan YBT-concerten gedurende de periode van de sponsoring.
 • Mogelijkheid tot concert tournees, bijvoorbeeld met Musica et Poetica.
 • Toegang tot het partner netwerk van YBT.

De algemene winnaar van de Young Belgian Talent wedstrijd 2018 wint bijkomend:

 • De trofee voor de winnaar
 • Een eenmalige prijs van 1.000 EUR
 • Voorrang bij de toegang tot de middelen en budgetten van YBT.
 • Een contract voor minimaal 3 concerten tijdens de periode van de sponsoring.
 • Een betaalde concert tournée door België voor Musica et Poetica (ongeveer 7-9 concerten).
 • Lidmaatschap van het jurypanel voor de volgende finales.

De winnaar wordt gekozen door een professionele jury in combinatie met een publieke stemronde tijdens de avond. Een bestuurder van YBT vzw en een onafhankelijke persoon houden toezicht op de juistheid van de resultaten.

Dit is waar we de slogan van onze wedstrijd vandaag hebben gehaald: “YBT De finales: waar voorbereiding en opportuniteit elkaar ontmoeten”.