september 27, 2021

Inschrijven voor de wedstrijd van 2022!

De jury van Young Belgian Talent zoekt niet alleen uitzonderlijk getalenteerde muzikanten, maar ook kandidaten die zich verder willen ontwikkelen en groeien. Karakter en attitude zijn even belangrijk als muzikaal talent. De jury kijkt naar een hoge mate van persoonlijke inzet; vrij denkende individuen met een niet aflatende motivatie en drive, die open staan om gecoacht te worden op de gebieden waar dat nodig is. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden die hen in staat stellen hun ideeën en emoties te delen, niet alleen via hun muziek op het podium, maar ook daarbuiten. Zij moeten het potentieel hebben om ambassadeurs te worden van hun gekozen carrière, een voorbeeld voor anderen.

Planning

 • 4 Februari 2022: Afsluiten van de inschrijvingen
 • 1 Maart 2022: Bekendmaking van de geselecteerde kandidaten voor een auditie en interview.
 • 19 of 26 Maart 2022: Auditie en interview voor een professioneel jury. Locatie: Lemmensinstituut, Luca, Kamerzaal, Leuven, België
 • 18 April 2022: Bekendmaking van de vijf geselecteerde kandidaten voor de finale (alle inzendingen krijgen een persoonlijk antwoord)
 • 10 September 2022: Persoonlijk interview en video-opname van de vijf geselecteerde finalisten in Leuven, België 
 • Zaterdag 19 November 2022: De Finale! Voor een live publiek in Studio 4, Flagey, Brussels, Belgium

De auditie

 • Je totale speeltijd bedraagt maximaal 15 minuten.
 • Er zijn geen regels voor de stukken die je moet spelen, maar het is wel aan te bevelen verschillende stukken te kiezen. Als richtlijn stellen we voor dat uit één van de stukken je technische vaardigheid blijkt en uit het andere je liefde voor muziek en de reden waarom je professioneel muzikant wilt worden.
 • De stukken kunnen solo of begeleid zijn.  Houd er rekening mee dat je je eigen begeleider moet meenemen. (Er zal een piano beschikbaar zijn)
 • Video’s of opnames zijn niet nodig, maar als je er hebt waarvan je denkt dat ze je sollicitatie ondersteunen – voeg dan gerust de links ernaar toe aan je CV.

Wie kan zich inschrijven?

Om in te kunnen schrijven moet je voldoen aan de volgende criteria:

 • Jonger zijn dan 22 jaar op 1 januari 2023. Over het algemeen wordt verwacht dat kandidaten ten minste 16 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt
 • Een instrument bespelen dat tot het klassiek symfonisch orkest wordt gerekend en/of officieel wordt gedoceerd aan de belangrijkste conservatoria van België
 • Studeren aan een erkend muziekconservatorium of academie
 • De Belgische nationaliteit hebben, of in België gedomicilieerd zijn

Wat krijgen de finalisten?

Alle finalisten (de vijf deelnemers in de finale in Flagey) ontvangen:

 • Een ‘Finalist trofee’ en 244EUR subsidie voor de prestatie
 • Ondersteuning van Young Belgian Talent VZW tot de leeftijd van 25 jaar:
  • Financieel advies
  • Juridisch advies
  • PR / Marketing ondersteuning en coaching (je eigen website, visitekaartjes, social media…)
  • Loopbaan coaching
 • Toegang tot YBT middelen en budgetten, typisch 3000EUR per jaar. De budgetten zijn bestemd voor: reizen, persoonlijke coaching, masterclasses, zomercursussen, enz. en zijn afhankelijk van de aanvraag en de goedkeuring van de directeur van YBT.
 • De mogelijkheid om een CD te maken van professionele opnames van concerten en studio-optredens (afhankelijk van beoordeling en middelen).
 • Prioriteit voor uitnodiging tot deelname aan YBT concerten gedurende de sponsorperiode.
 • Mogelijkheid tot andere concertreizen, bijvoorbeeld met Musica et Poetica.
 • Toegang tot het partnernetwerk van Young Belgian Talent.

De uiteindelijke winnaar van de Young Belgian Talent wedstrijd 2022 ontvangt bovendien:

 • De ‘Winnaar trofee’
 • Een éénmalige geldprijs van 1.000EUR
 • Voorrang ten aanzien van de middelen en budgetten van YBT.
 • Een contract voor het geven van minimum 3 concerten tijdens de sponsorperiode
 • Betaalde concerttournee door België voor Musica et Poetica (doorgaans 7 concerten)
 • Lid worden van de jury voor de finale van 2025

De winnaar wordt gekozen door een professionele jury.
Daarnaast zullen we ‘De publiekswinnaar’ bekendmaken. Deze persoon ontvangt de YBT ‘Public Choice’ trofee en een eenmalige geldprijs van 500EUR. De publiekswinnaar wordt de avond zelf gekozen door het publiek. Het stemproces voor beide winnaars staat onder toezicht van een directeur van YBT vzw en een onafhankelijke adjudicator.

Hoe inschrijven?

 1. Laat je muziekdocent weten dat je meedoet aan de wedstrijd en vraag om een motivatiebrief.
 2. Schrijf in je eigen woorden een persoonlijke motivatie (waarom je mee wilt doen & hoe het winnen van de wedstrijd je zal helpen).
 3. Zorg voor een persoonlijke aanbeveling van een vriend(in) of familielid of van een onafhankelijk persoon die jou goed kent, ter ondersteuning van je eigen motivatie
 4. Zorg voor een foto van jezelf, bij voorkeur met je instrument, vrij van rechten.
 5. Ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen op deze website. Als je jonger bent dan 18 jaar, laat dan je ouders of voogd schriftelijk toestemming geven.
 6. Vul het aanmeldingsformulier in

Voorwaarden

 • Bereid zijn tot het bijwonen van een auditie en een interview (1)
 • bereid zijn tot een tweede interview en een video-auditie (te zien tijdens de finale) (1)
 • Bereid en beschikbaar zijn om deel te nemen aan de finale op zaterdag 19 november 2022 in Flagey, Studio 4, Brussel, België. (2)
 • Alle rechten op beeld-, video- en geluidsopnames tijdens het selectieproces, de finale en alle daaropvolgende evenementen georganiseerd door Young Belgian Talent vzw worden afgestaan aan Young Belgian Talent vzw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 • Young Belgian Talent in de brede zin steunen
 • Bereid zijn tot interviews en vermelding van je naam in de pers en op de website van Young Belgian Talent en onze partners.
 • Van alle finalisten wordt verwacht dat ze een ambassadeur worden voor Young Belgian Talent vzw: interviews geven, hun naam laten vermelden in de pers en op de website van Young Belgian Talent en hun partners.
 • Young Belgian Talent vzw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment uit te stellen of te annuleren zonder schadevergoeding ten opzichte van de kandidaten en deelnemers.
 • In geval van betwisting zal de voorzitter van de jury het laatste woord hebben.

(1) Voor zowel de auditie als het video-interview ontvangen de geselecteerde kandidaten 32EUR in de vorm van een vrijwilligersvergoeding om hun onkosten te dekken. Daarnaast worden de vervoerskosten vergoed op basis van de prijs van het (de) ticket(s) van het openbaar vervoer of op basis van 0,30 EUR /km als van eigen vervoer gebruik wordt gemaakt. Een kopie van de vervoersbewijzen, of een afdruk van een (online) routeberekening zal achteraf als onkostennota moeten worden ingediend.

(2) Voor de finale ontvangen de kandidaten 244 EUR in de vorm van een ‘Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars‘ die het concert en de voorafgaande repetitie dekt. In deze vergoeding is ook het vervoer van en naar de locatie begrepen.